SCSI

SCSI, neboli Small Computer System Interface, je sada standardů pro fyzické připojení a přenos dat mezi počítači a periferními zařízeními. Normy definují SCSI příkazy, protokoly, elektrická a optická rozhraní. SCSI je nejvíce používané pro pevné disky a páskové jednotky, ale může připojit i celou řadu dalších zařízení, včetně skenerů a CD disků, i když ne všechny řadiče zvládnou všechna zařízení.

Zdroj: https://it-slovnik.cz/pojem/scsi/?utm_source=cp&utm_medium=link&utm_campaign=cp