Intel® TSX-NI

Intel® TSX-NI představuje rozšíření pro podporu transakční paměti hardwaru, čímž se urychluje proces zpracování dat.