Tenký klient

Tenký klient (překlad anglického thin client) je počítač nebo počítačový program, který při plnění svého úkolu silně závisí na jiném počítači (na svém serveru). Tento princip je v kontrastu s tradičním tlustým klientem (také nazýván silný klient), počítačem navrženým tak, aby tyto role plnil sám. Konkrétní úkoly, které plní server, se mohou lišit: od poskytování datového úložiště (např. pro bezdiskové stanice) až k samotnému zpracování informací namísto klienta.

Tencí klienti se zpravidla vyskytují jako součást širší počítačové infrastruktury, kde více klientů sdílí své výpočty se stejným serverem. Infrastruktury tenkých klientů mohou být považovány za amortizaci nějaké výpočetní služby napříč několika uživatelskými rozhraními. To je žádoucí na místech, kde individuální silní klienti mají mnohem více funkcionálnosti nebo výkonu než infrastruktura vyžaduje nebo využívá. Opakem může být například grid computing.

Velmi častým typem moderního tenkého klienta je levný low-endový terminál, který se poskytuje výhradně grafické uživatelské rozhraní koncovému uživateli, nebo v poslední době i webový prohlížeč. Zbývající funkčnost (zejména operační systém) je poskytována serverem.

zápatí